Ett litet företag med med stora möjligheter för Er! 

Ett Svenskt bolag som verkar från Gran Canaria

BOKFÖRING

Korrekt bokföring är ett viktigt verktyg för att ha kontroll på sin verksamhet. Vår bokföringstjänst innebär att vi ordnar, sammanställer och rapporterar alla era affärshändelser. Vi dokumenterar alla verifikationer så ni får god uppsikt över verksamheten.

EKONOMISKA ANALYSER

Tillsammans med er analyserar vi verksamheten för att därefter utveckla de behov som finns. Ni får perspektiv och helhetssyn på hur företaget mår och hur ni kan planera för framtiden.

BUDGET

Ett viktigt verktyg för affärsverksamhet är att ha en genomarbetad och periodiserad budget. Vi hjälper Er med företagets budget så ni får en uppfattning om vad som skapar bästa lönsamheten och så ni kan hålla kontroll över ekonomin.

EKONOMISK UPPFÖLJNING

Varje månad får ni en ekonomisk uppföljning där ni tydligt kan se alla intäkter och kostnader jämfört med budget samt en enkel översiktsbild med de nyckeltal ni vill kontrollera. Vi använder oss av användarvänliga databas-baserade system för beslutsstöd.

EKONOMISKA RUTINER

Att känna till och följa det lands lagar och uppsatta regelverk som man gör affärer med är viktiga och tidsbesparande kunskaper som vi tillhandahåller. Vi översätter det som behövs för att er vardag skall bli så enkel som möjligt.

VERKSAMHETSUTVECKLING

Verksamhetsutveckling är förmågan att kunna hantera förändringar i omvärlden som påverkar eran verksamhet. 
I optimeringen av er verksamhet stödjer vi Er med processer och utveckling av Er organisation. Våra konsulter har många års erfarenhet av kartläggning, dokumentation och effektivisering av processer.